גגות ובטיחות

עבודת קירוי/חיפוי מבנים והחלפה או איטום גגות דורשת מקצועיות רבה ובתוכה הדרישה מכל עובד ועובד להקפיד על כללי הבטיחות. אי ציות לכללי הבטיחות הן של העובדים עצמם ולבטח של הקבלנים וקציני הבטיחות מהווה מתכון לאסון.

בשנים האחרונות ניתן להבחין במקרים טראגיים רבים בהם מקפחים חייהם פועליו ועובדים אשר עבדו בגובה רב תוך אי מילוי הנהלים הבטיחותיים. כל מקרה של נפילה מגובה מסתיים לרוב בפציעה אנושה ולא פעם במוות של פועל. הדבר מהווה מקרה של מוות מיותר שיש והיה ניתן למנוע אותו מראש וזאת באמצעות הקפדה יתרה על הנהלים והתקנות. ההקפדה הנוגעת לעבודה בגובה חלות כמובן גם על אלו העוסקים בחיפוי של מבנים ולבטח בעבודה של איטום גגות אם כל פרויקט אחר הנעשה בגובה רב.

בישראל, כל עבודה בגובה מחייבת הכשרה והדרכה. בעת ביצוע העבודה בגובה יש חובה על שמירת כל כללי הבטיחות הקבועים בחוק ובתקנות וכוללים בתוכם שימוש בציוד מגן מלא ותקני וכמובן בנוכחות של אדם נוסף.

עבודה בגובה תוגדר ככזו כשבגינה עלול העובד במקום ליפול לגובה של יותר משני מטרים ובו קיימים אחד מהתנאים הבאים:

  1. אין במקום משטח עבודה או מדרכה למעבר בעל גידור או מעקה תקני כמו גם אמצעי גישה בטוחים וזאת על פי המתואר בתקנות עבודות הבנייה.
  2. העבודה מצריכה מן העובדים הטיית הגוף ביותר מ-45 מעלות וזאת מעבר לגדר או משטח עבודה או מדרכת מעבר.
  3. העבודה נעשית על גבי בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם ופיגום ממוכן (לא כולל מקרים של אחסון פריטים על גבי מדפים בתוך מבנה ממוכן או מקורה).

את לימוד כל המידע הנוגע לעבודה תקינה ובטיחותית בגובה נעשה על ידי מדריך לעבודה בגובה הרשום במרשם המנהל. בסיום ההדרכה חותם כל עובד על כך שעבר ההדרכה ובו אף פירוט אודות תוקף המינוי לעבודה בגובה ובאילו תחומי עבודה מורשה הוא לעבוד. האישורים מועברים למחזיק מקום העבודה עד תום הפרויקט.

במסגרת ההדרכה למדים העובדים להכיר מקרוב את כל תחומי העבודה בגובה הקיימים כיום: עבודה עם סולמות, עבודה מתוך סלים להרמת אדם, עבודה בבימות הרמה מתרוממות, עבודה בפיגומים ממוכנים, עבודה בגובה בתוך אזור תחום, עבודה מעל פיגומים נייחים, עבודה מעל גגות, עבודה על מבני קונסטרוקציה, טיפול בגיזום עצים גבוהים ועבודה בגובה הכוללת הקמת בימות והתקנה של מערכות תאורה וסאונד.

כל עבודה בגובה מחויבת להיות מתואמת. במקום העבודה חייב להיות שילוט ברור ומואר המונע כניסה של עוברי אורח וכלי רכב במקום בו עובדים בגובה. בעת ביצוע העבודה בגובה ישנה חובה של הימצאות של אדם נוסף בקרקע. עליו לקיים קשר עין רציף עם העובדים בגובה וכמובן לסייע להם בעת הצורך בכל הנוגע לביטחונם ובטיחותם.

עבודה בתנאי חשיכה, תנאי ראות קשים, בעת רוחות חזקות, גשם וכו' אינה מומלצת. במקרים שאין ברירה הדבר יעשה תחת הוראות בטיחות מיוחדת בכתב של מפקח עבודה. במקרים בהם מדובר בראות לקויה טרם תחילת העבודה חובה שמשטח העבודה יהיה יציב ומואר בתאורה חזקה כשעובד הקרקע יעמוד במקום מואר בעצמו ויהיה בקשר עין באמצעות פנס וכובע מגן (קסדה).


 
Call Now Button
× תכתבו לנו ווטסאפ