תהליך פינוי מבני אסבסט

הסיבות שבגללן מתקבלת החלטה להחליף גג ו/או קיר אסבסט יכולות להיות שונות: דאגה לבריאות, רצון לשדרג לגג יפה ואסטטי, דרישה לגג מבודד, קיימות נזילות במבנה, שדרוג מבנה לצורכי השכרה, פינוי שטח ממבנה ישן שמיועד להריסה ועוד.

כשמתקבלת ההחלטה בנושא, צריכה להיות הבנה שקיימים חוקים מאוד ברורים לעניין תהליך ביצוע פינוי מבנה אסבסט. בשלב זה חייבים לבחור חברה שמורשית על ידי המשרד להגנת הסביבה לביצוע פינוי מבני אסבסט צמנט. חברה זו תוביל את כל התהליך, משלב ההגשה להיתר לפינוי מבנה אסבסט מול משרד להגנת הסביבה, דרך ביצוע פינוי מבנה על פי כל כללי הבטיחות לעניין פינוי מבני אסבסט ותוך שמירה על כללי בטיחות לעבודה בגובה. עבודה מקצועית ובטוחה הם אחד המרכיבים החשובים ביותר במתכון לסיום הפרויקט בהצלחה.    

 לאחר פירוק מבנה האסבסט, יש חובה לפנות את פלטות האסבסט צמנט הנ"ל להטמנה באריזות הנדרשות על ידי המשרד להגנת הסביבה, באתרי הטמנה מורשים. במידה והייתה דרישה לביצוע בדיקות מעבדה לניתור אוויר, בהיתר שהתקבל מהמשרד להגנת הסביבה, מבצעים זאת לאחר פינוי פלטות האסבסט צמנט מאתר הפרויקט. עם קבלת תוצאות בדיקות המעבדה לניתור האוויר, חייבת החברה להגיש דו"ח מסכם למשרד להגנת הסביבה. במידה והלקוח רוצה בנוסף החלפת גג ו/או קיר, יבחר הלקוח את סוג הקירוי ו/או החיפוי, והפרוייקט יימשך עד למסירת המבנה ללקוח כשהוא מושלם ומוגמר ולשביעות רצונו.

קרא על קירוי גגות.

קרא על חיפוי מבנים.

 

Call Now Button
× תכתבו לנו ווטסאפ